Logo

Symbol seminarium: ITT-PPE/01-2016


SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PRODUKCJI WE – DOKUMENTACJA.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA PODSTAWIE NORM ISO 9001 I ISO 9000.
DOKUMENTOWANIE SYSTEMU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM ODZIEŻ.

PRAKTYCZNE ZASADY STOSOWANIA WYMAGAŃ PRAWNYCH
ORAZ NORMALIZACYJNYCH W ODNIESIENIU DO WYROBÓW
CHRONIĄCYCH PRZED PRZECIĘCIEM PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ

PROGRAM SEMINARIUM:

Dzień pierwszy, 15 lutego 2016 r.

Dzień drugi, 16 lutego 2016 r.

Termin i miejsce seminarium: 15 - 16 lutego 2016 r., (poniedziałek, wtorek) – Łódź
Czas trwania seminarium: godz. 9.00 – 16.00