Logo

OCENA ZGODNOŚCI (CERTYFIKACJA) – KROK PO KROKU

Przed przystąpieniem do oceny należy zidentyfikować wyrób (określić nazwę, typ, model), zidentyfikować przeznaczenie wyrobu, zidentyfikować surowce użyte do produkcji, zebrać dowody potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań (w praktyce – raporty z badań laboratoryjnych, certyfikaty).

Podstawowymi elementami oceny zgodności wyrobów są:

Szersze informacje dotyczące elementów oceny zgodności wyrobów znajdują się w Informatorze dla klientów ubiegających się o certyfikację wyrobu.
Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia oceny zgodności znajdują się w Programach oceny zgodności poniżej:

PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf)
PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf)
PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5" (pdf)

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja ➔ Do pobrania.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 13.08.2018