Logo

NADZÓR NAD CERTYFIKATEM OCENY TYPU WE

Jednostka notyfikowana nr 2534 CERTEX prowadzi ocenę typu WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III. Jednostka prowadzi również nadzór nad środkami ochrony indywidualnej kategorii III dla certyfikatów własnych lub wydanych przez inne jednostki notyfikowane.
Nadzór prowadzony jest na podstawie art. 11 A dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej.

Zakres kontroli obejmuje:

Aby objąć nadzorem certyfikat śoi kategorii III należy:

Po złożeniu wniosku i uzgodnieniu z jednostką przedmiotu i warunków oceny / nadzoru, otrzymają Państwo do zaakceptowania umowę.
Jeśli umowa o nadzór nad certyfikatem dla śoi III kategorii była zawarta wcześniej z inną jednostką notyfikowaną, która jednocześnie wystawiła certyfikat lub tylko prowadziła nadzór, należy ją wypowiedzieć.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedury nadzoru nad środkami ochrony indywidualnej kategorii III prosimy kontaktować się z biurem jednostki:

Ostatnia aktualizacja/Last update: 19.02.2018