Logo

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU OCENY TYPU WE

Realizujemy procedurę przedłużenia certyfikatów wydanych przez inne jednostki notyfikowane.
Zgodnie z obowiązującym prawem oraz rekomendacją Komisji Europejskiej przedłużenie ważności certyfikatu należy rozumieć jako procedurę oceny i wydanie certyfikatu oceny typu WE z datą ważności od dnia następnego w stosunku do daty ważności certyfikatu, którego ważność upływa. W takiej sytuacji producent powinien spełnić wymagania określone w dyrektywie 89/686/EWG a przedłużenie ważności może zrealizować dowolna jednostka notyfikowana: ta jednostka która wydała certyfikat (którego ważność upływa), jak również inna jednostka notyfikowana. Producent dokonuje w tym przypadku wyboru jednostki notyfikowanej.
Procedura przedłużenia realizowana jest podobnie jak procedura oceny typu WE.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 15.07.2016