Logo

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU OCENY TYPU WE

ITT CERTEX realizuje procedurę przedłużenia ważności certyfikatów wydanych przez inne jednostki notyfikowane.

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz rekomendacją Komisji Europejskiej przedłużenie ważności certyfikatu należy rozumieć jako procedurę oceny i wydanie certyfikatu oceny typu WE z datą ważności od dnia następnego w odniesieniu do daty ważności certyfikatu, którego ważność upływa. W takiej sytuacji producent powinien spełnić wymagania określone w dyrektywie 89/686/EWG a przedłużenie ważności może zrealizować dowolna jednostka notyfikowana: ta jednostka która wydała certyfikat (którego ważność upływa) albo inna jednostka notyfikowana. Producent dokonuje wyboru jednostki notyfikowanej.

Procedura przedłużenia realizowana jest podobnie jak procedura oceny typu WE.
W tym celu należy zgłosić się do naszej jednostki przesyłając wypełniony formularz wniosku.
Formularze znajdą Państwo w zakładce
Ocena typu WE ➔ Do pobrania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedury nadzoru nad środkami ochrony indywidualnej kategorii III prosimy kontaktować się z biurem jednostki:


Ostatnia aktualizacja/Last update: 19.02.2018