Logo

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE

ITT CERTEX realizuje procedurę przedłużenia ważności certyfikatów wydanych przez inne jednostki notyfikowane.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 przedłużenie ważności certyfikatu należy rozumieć jako procedurę oceny i wydanie certyfikatu badania typu UE z datą ważności od dnia następnego w odniesieniu do daty ważności certyfikatu, którego ważność upływa. Procedura ta nosi nazwę Przegląd certyfikatu badania typu UE. W takiej sytuacji producent powinien spełnić wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425 a przedłużenie ważności może zrealizować dowolna jednostka notyfikowana: ta jednostka która wydała certyfikat (którego ważność upływa) albo inna jednostka notyfikowana. Producent dokonuje wyboru jednostki notyfikowanej.

Procedura przedłużenia (Przeglądu certyfikatu badania typu UE) realizowana jest podobnie jak procedura badania typu UE.
W tym celu należy zgłosić się do naszej jednostki przesyłając wypełniony formularz wniosku.
Formularze znajdą Państwo w zakładce
Ocena typu WE ➔ Do pobrania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedury przedłużenia / aktualizacji certyfikatów prosimy kontaktować się z biurem jednostki:


Ostatnia aktualizacja/Last update: 01.06.2018