Logo

Co certyfikujemy

Prowadzimy certyfikację surowców i wyrobów przemysłu tekstylnego, odzieżowego, obuwniczego i skórzanego, w tym przeznaczonych dla dzieci i niemowląt, takich jak:

Co to jest certyfikat

Certyfikat jest dokumentem, który potwierdza, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania i upoważnia (jeśli ma to zastosowanie) do oznaczania wyrobu znakiem zgodności.

Oznakowanie wyrobów

Wyroby tekstylne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to m.in. składu surowcowego. Jak prawidłowo użyć symboli konserwacji?

Wykaz certyfikatów
zawieszonych i cofniętych

To można sprawdzić, które certyfikaty udzielone przez naszą Jednostkę zostały zawieszone albo cofnięte.

Nasze
certyfikaty

Jednostka Certyfikująca Wyroby CERTEX, prowadzi ocenę zgodności i wydaje następujące rodzaje certyfikatów

Certyfikacja
krok po kroku

Jak przystąpić do procesu certyfikacji? Jakie dokumenty są potrzebne? Co nalezy wiedzieć składając wniosek do Jednostki?

Do pobrania

Dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury certyfikacji: wniosek, kwestionariusz, protokół pobrania prób. Wszystkie te dokumenty można tu znaleźć.

Wydane
certyfikaty

Jednostka certyfikująca prowadzi aktualny wykaz udzielonych certyfikatów. Po wpisaniu numeru certyfikatu można sprawdzić jego dane.