Logo

Instytut prowadzi certyfikację surowców i wyrobów przemysłu tekstylnego, odzieżowego, obuwniczego i skórzanego, w tym przeznaczonych dla dzieci i niemowląt, takich jak:

w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji: PRC-2-CERTEX-OPJ, PRC-3-CERTEX-OT, PRC-4-CERTEX-ECO.

Instytut prowadzi proces oceny zgodności wyrobów w obszarze dobrowolnym, gdzie podstawą oceny są wymagania norm krajowych, europejskich i międzynarodowych, polskich i unijnych przepisów prawnych oraz kryteria własne jednostki – KT-01-eco5 Kryteria techniczne oceny wyrobów na znak "eco5".

Podstawowymi elementami oceny zgodności wyrobów są:

Szersze informacje dotyczące elementów oceny zgodności wyrobów znajdują się w Informatorze dla klientów ubiegających się o certyfikację wyrobu.
Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia oceny zgodności znajdują się w Programach oceny zgodności poniżej:

PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf)
PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf)
PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5" (pdf)

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja ➔ Do pobrania.
Ostatnia aktualizacja/Last update: 13.12.2018