Logo

Od dnia 21 kwietnia 2018 r. podstawą prawną badania typu UE są wymagania ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
ITT CERTEX – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – jest pierwszą w Polsce Jednostką Notyfikowaną, która dla środków ochrony indywidualnej (PPE) uzyskała notyfikację w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Nasza Jednostka bierze udział w pracach European Coordination of Notified Bodies for Personal Protective Equipment.
Jesteśmy sygnatariuszem deklaracji o postępowaniu zgodnie z wynikami prac Coordination of Notified Bodies. Treść deklaracji można znaleźć tutaj.
Szczegółowy zakres akredytacji (dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji - PCA).

ITT CERTEX Sp. z o.o. – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – realizuje proces oceny zgodności WE w zakresie:

Grupa
/
grupy wyrobów
Moduł
Moduł   
Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
Badanie typu UE
Moduł B
Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
Środki ochrony indywidualnej kat. III

kontrola produktu
w losowych odstępach czasu
Moduł C2


Podstawowymi elementami procesu badania typu UE są:

Certyfikaty badania typu UE są ważne 5 lat.

Kontrola produktu w losowych odstępach czasu środków ochrony indywidualnej III kategorii polega na:

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Badanie typu UE ➔ Do pobrania.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 01.06.2018