Logo

Certyfikat, certyfikacja, ocena zgodności, to pojęcia, których znacznie często nie jest zrozumiałe. Konsumenci, urzędnicy i przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą co te pojęcia oznaczają i kiedy powinny być stosowane. Nie dla wszystkich jest jasne jakie wyroby podlegają certyfikacji, kiedy się ją stosuje i dlaczego.

Certyfikat jest dokumentem, który potwierdza, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania i upoważnia (jeśli ma to zastosowanie) do oznaczania wyrobu znakiem zgodności.

Certyfikat udzielany jest przez Jednostkę Certyfikująca Wyroby (JCW), posiadającą akredytację krajowej jednostki akredytującej – w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji, na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 [EN ISO/IEC 17065:2012] Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
JCW jest instytucją niezależną do zainteresowanych stron na rynku - i od producentów i od konsumentów. Jest to ważne, ponieważ ocena jednostki z założenia jest obiektywna i oparta na jasnych kryteriach.

Co to są wyspecyfikowane wymagania i gdzie je znajdziemy?
Są to wymagania określone w odpowiednich przepisach prawnych – krajowych, wspólnotowych, dokumentach normatywnych albo – w przypadku braku takich wymagań – w specyfikacjach technicznych.
Wyroby powszechnego użytku, zatem odzież codzienna, odzież robocza, surowce (tkaniny, dzianiny), obuwie ale też wyroby używane w służbie zdrowia nie będące wyrobami medycznymi podlegają ocenie dobrowolnej.
Wyroby takie jak odzież, rękawice i obuwie ochronne oraz niektóre tekstylia używane w służbie zdrowia podlegają ocenie obowiązkowej. Aby mieć pewność, czy wyroby produkowane przez Państwa podlegają cenie obowiązkowej czy dobrowolnej należy to zweryfikować w mających zastosowanie aktach prawnych.
W zależności od programu certyfikacji certyfikat może zostać wydany dla danej partii wyrobów lub na określony okres czasu.
Certyfikaty udzielane przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby w ITT CERTEX wydawane są na okres od 18 miesięcy do 5 lat.
Więcej na temat certyfikatów udzielanych przez naszą jednostkę na stronie nasze certyfikaty.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 15.07.2016