Logo

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX oferuje certyfikację tekstyliów na znak "eco5" w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programu certyfikacji: PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5" (pdf), na kryteria własne jednostki – KT-01-eco-5 Kryteria techniczne oceny wyrobów na znak "eco5".

Opracowane przez Instytut kryteria techniczne oceny wyrobów zastrzeżony na znak "eco5" obejmują 5 grup wymagań dotyczących zarządzania:

  1. zakupami,
  2. produkcją,
  3. jakością,
  4. BHP,
  5. środowiskiem.

Podstawą wydania certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobów znakiem "eco5" jest przeprowadzenie procesu certyfikacji potwierdzającego, że:

Co badamy?

L.p. Wskaźnik Metoda badania
1. Formaldehyd [mg/kg] PN-EN ISO 14184-1:2011
2. Wartość pH PN-EN ISO 3071:2007
3. Metale ciężkie [mg/kg]
Arsen As Metoda atomowej spektroskopii absorpcyjnej
Ołów Pb
Kadm Cd
Rtęć Hg
Nikiel Ni [µg/cm2 tydzień] PN-EN 1811:2011
4. Chrom VI Cr(VI) [mg/kg] Metoda kalorymetryczna
5. Aminy aromatyczne [mg/kg] PN-EN 14362-1:2012
6. Odporność wybarwień na:
pot kwaśny PN-EN ISO 105-E04:2013
pot alkaliczny PN-EN ISO 105-E04:2013
tarcie suche i mokre PN-EN ISO 105-X12:2005
woda PN-EN ISO 105-E01:2013
7. Odporność wyrobu na pilling PN-EN ISO 12945-2:2002 (2000 suwów)
8. Zmiana wymiarów po praniu [%] PN-EN ISO 5077:2011
9. Pestycydy [mg/kg] Metoda chromatograficzna
10. Zapach Metoda organoleptyczna
11. Ftalany [%] Metoda chromatograficzna
12. Barwniki kancerogenne i alergenne Metoda chromatograficzna
13. Pentachlorofenol (PCP) [mg/kg] Metoda chromatograficzna
14. Organiczne związki cyny [mg/kg]:
tributylocyny (TBT) Metoda chromatografii gazowej
trifenylocyny (TPhT)
dibutylocyny (DBT)
dioktylocyny(DOT)

Wielkości wartości dopuszczalnych są określane w zależności od grupy, w jakiej znajduje się produkt zgłoszony do certyfikacji.

Kategoryzacja wyrobów do określonej grupy w zależności od ich przeznaczenia:
GRUPA A: wyroby włókiennicze i zabawki tekstylne przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci (bielizna, śpioszki, pościel, pluszowe zabawki, płaskie wyroby włókiennicze itp.)
GRUPA B: wyroby tekstylne użytkowane w bezpośrednim kontakcie ze skórą (bielizna osobista i pościelowa, koszule, bluzki, sukienki, spodnie, wyroby pończosznicze, ręczniki i wyroby kąpielowe, galanteria tekstylna itp.)
GRUPA C: wyroby użytkowane w pośrednim kontakcie ze skórą (wyroby przeznaczone na okrycia wierzchnie: kostiumy, płaszcze, kurtki, wyroby dekoracyjne: bielizna stołowa, zasłony, pokrycia meblowe, koce, kołdry, poduszki oraz materace itp.)


Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia oceny zgodności znajdują się w Programie oceny zgodności poniżej:

PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5"


Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja ➔ Do pobrania.Ostatnia aktualizacja/Last update: 13.12.2018