Logo

Tekstylia w systemie ochrony zdrowia  [Textiles in the healthcare system]
CEN/TS 14237:2015-12      [ENV 14237:2002]

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z CEN/TS 14237:2015-12 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji: PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf) albo PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf). Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

Norma CEN/TS 14237:2015-12 specyfikuje wymagania dla niżej wymienionych grup wyrobów, które mogą być stosowane w placówkach opieki zdrowotnej (szpitalach, sanatoriach, hospicjach) oraz socjalnych (domy opieki):

Wymagania stawiane wyżej wymienionym wyrobom obejmują:

Specyficzne przeznaczenie wyrobów może wymagać spełnienia dodatkowych wymagań:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja/Last update: 13.12.2018