Logo

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

Telefon: +48 42 657 11 37

Konto bankowe

(PLN) Konto: ING BANK, 62 1050 1461 1000 0090 3122 5908
(EUR) Konto: ING BANK, IBAN PL 40 1050 1461 1000 0090 3122 5916     BIC: INGBPLPW

Dane rejestracyjne spółki

NIP: 726 26 50 501           REGON: 101469204

Wpis do rejestru: KRS 0000432488
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi — XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 40.000,00 zł wpłacony w całości.Ostatnia aktualizacja/Last update: 02.12.2018

Copyright © MMXII   by   ITT CERTEX