Logo

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. specjalizuje się w szkoleniach otwartych w zakresie:

Oferta skierowana jest do firm, organizacji, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w wyżej wymienionym zakresie. Nasze seminaria i szkolenia prowadzone są przez doskonale wykształconych i doświadczonych praktyków oraz teoretyków. Seminaria i szkolenia zapewniają wysoki poziom merytoryczny oraz aktualną wiedzę ze wszystkich dziedzin związanych z wymienioną tematyką. Mamy nadzieję, iż proponowany przez nas zakres szkoleń oraz ich wysoki poziom merytoryczny spotkają się z Państwa uznaniem, a efekty naszej współpracy w znacznym stopniu przyczynią się do Państwa sukcesu.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą na przeprowadzenie szkolenia / seminarium uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie listem lub e-mailem FORMULARZA.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 18.09.2020