Logo

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. specjalizuje się w szkoleniach otwartych w zakresie:

Nasza oferta skierowana jest do firm, organizacji, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w wyżej wymienionym zakresie. Nasze szkolenia prowadzone są przez doskonale wykształconych i doświadczonych praktyków oraz teoretyków. Zarówno zamknięte, jak również szkolenia otwarte zapewniają wysoki poziom merytoryczny oraz aktualną wiedzę ze wszystkich dziedzin związanych z wymienioną tematyką. Mamy nadzieję, iż proponowany przez nas zakres szkoleń oraz ich wysoki poziom merytoryczny spotkają się z Państwa uznaniem, a efekty naszej współpracy w znacznym stopniu przyczynią się do Państwa sukcesu.

W celu otrzymania OFERTY na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w Państwa firmie uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie faxem lub e-mailem FORMULARZA.Ostatnia aktualizacja/Last update: 29.06.2015