Logo

EU type-examination.
What do we certify.

Personal protective equipment (PPE) category II and III available on the European common market must be certified by a notified body according to the EU-PPE Regulation 2016/425.

EU type-examination
step by step

What documents, information, forms are needed to apply to EU type-examination? Do not forget about the technical file, product label, user manual...

Supervision over III category certificate

Products classified to III PPE category subject to mandatory supervision of the notified body.

Extension of validity
of the EU certificat

Certyfikat oceny typu WE, którego termin ważności upływa, może mieć przedłużoną ważność przez dowolną Jednostkę Notyfikowaną.

Oznakowanie odzieży ochronnej

Prawidłowe znakowanie odzieży ochronnej jest wyzwaniem dla każdego producenta. Ważne jest zidentyfikowanie norm zharmo­nizowanych, sposobu konserwa­cji, piktogramów i...

Oznakowanie rękawic ochronnych

Prawidłowe znakowanie rękawic ochronnych może stanowić problem dla producenta. Ważne jest zidentyfikowanie norm zharmo­nizowanych, rozmiaru, piktogramów i...

Download

Documents necessary to start the procedure of EC-type examination or supervision over already owned certificate: application, questionnaire, protokół pobrania prób...

Certificates issued

The Conformity Assessment Body (NB 2534) shall keep an updated list of certified products. Enter certificate number and find information about it.