Logo

Ocena typu WE.
Co certyfikujemy?

Środki ochrony indywidualnej kategorii II and III dostępne na rynku Unii Europejskiej muszą być certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG.

Ocena typu WE –
krok po kroku

Jakie dokumenty, informacje, formularze są potrzebne, aby przystąpić do oceny typu WE? Nie zapominajmy o wykonaniu dokumentacji wyrobu, etykiety, instrukcji...

Nadzór nad certyfikatem III kategorii

Wyroby sklasyfikowane do kategorii III śoi podlegają obowiązkowemu nadzorowi przez Jednostkę Notyfikowaną.

Przedłużenie ważności
certyfikatu WE

Certyfikat oceny typu WE, którego termin ważności upływa, może mieć przedłużoną ważność przez dowolną Jednostkę Notyfikowaną.

Oznakowanie odzieży ochronnej

Prawidłowe znakowanie odzieży ochronnej jest wyzwaniem dla każdego producenta. Ważne jest zidentyfikowanie norm zharmo­nizowanych, sposobu konserwa­cji, piktogramów i...

Oznakowanie rękawic ochronnych

Prawidłowe znakowanie rękawic ochronnych może stanowić problem dla producenta. Ważne jest zidentyfikowanie norm zharmo­nizowanych, rozmiaru, piktogramów i...

Do pobrania

Dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury oceny typu WE lub nadzoru nad posiadanym certyfikatem: wniosek, kwestionariusz, protokół pobrania prób...

Wydane
certyfikaty WE

Jednostka Notyfikowana nr 2534 prowadzi aktualny wykaz udzielonych certyfikatów. Po wpisaniu numeru certyfikatu można sprawdzić jego aktualność.