Logo

Wykaz certyfikatów zgodności zawieszonych (stan na dzień 19.02.2019):

Numer certyfikatu Posiadacz Data zawieszenia
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów zgodności cofniętych (stan na dzień 19.02.2019):

Numer certyfikatu Posiadacz    Data cofnięcia   
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów zgodności ograniczonych (stan na dzień 19.02.2019):

Numer certyfikatu Posiadacz Data ograniczenia
---                         ---                         ---

Ostatnia aktualizacja/Last update: 19.02.2019