Logo

Wykaz certyfikatów zawieszonych (stan na dzień 03.07.2020):

Numer certyfikatu Posiadacz Data zawieszenia
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów cofniętych (stan na dzień 03.07.2020):

Numer certyfikatu Posiadacz    Data cofnięcia    
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów ograniczonych (stan na dzień 03.07.2020):

Numer certyfikatu Posiadacz Data ograniczenia
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów zakończonych (stan na dzień 03.07.2020):

Numer certyfikatu Posiadacz Data zakończenia
---                         ---                         ---


Ostatnia aktualizacja/Last update: 03.07.2020