Logo

Wykaz certyfikatów zawieszonych (stan na dzień 19.08.2018):

Numer certyfikatu Posiadacz Data zawieszenia
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów cofniętych (stan na dzień 19.08.2018):

Numer certyfikatu Posiadacz Data cofnięcia
---                         ---                         ---

Ostatnia aktualizacja/Last update: 19.08.2018