Logo

Wykaz certyfikatów badania typu UE zawieszonych (stan na dzień 26.05.2019):

Numer certyfikatu Posiadacz Data zawieszenia
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów badania typu UE cofniętych (stan na dzień 26.05.2019):

Numer certyfikatu Posiadacz    Data cofnięcia    
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów badania typu UE ograniczonych (stan na dzień 26.05.2019):

Numer certyfikatu Posiadacz Data ograniczenia
---                         ---                         ---

Ostatnia aktualizacja/Last update: 26.05.2019