Certyfikacja dobrowolna krok po kroku

OCENA ZGODNOŚCI (CERTYFIKACJA DOBROWOLNA) – KROK PO KROKU

Przed przystąpieniem do oceny należy zidentyfikować wyrób (określić nazwę, typ, model), zidentyfikować przeznaczenie wyrobu, zidentyfikować surowce użyte do produkcji, zebrać dowody potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań (w praktyce – raporty z badań laboratoryjnych, certyfikaty).

Podstawowymi elementami oceny zgodności wyrobów są:

  • zgłoszenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i wzorem wyrobu,
  • formalna ocena kompletności dokumentacji,
  • rejestracja wniosku,
  • badania laboratoryjne wyrobu,
  • ocena jakości wyrobu,
  • ocena procesu produkcji/dostawy (o ile ma zastosowanie),
  • decyzja,
  • udzielenie certyfikatu,
  • nadzór obejmujący okresowe oceny procesu produkcji/dostawy oraz badania i ocenę jakości wykonania próbek pobieranych u dostawcy i/lub w handlu (o ile ma zastosowanie),
  • nadzór nad wykorzystaniem certyfikatu (o ile ma zastosowanie).

Szersze informacje dotyczące elementów oceny zgodności wyrobów znajdują się w Informatorze dla klientów ubiegających się o certyfikację wyrobu (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>).
Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia oceny zgodności znajdują się w Programach oceny zgodności poniżej:

PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>).
PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>).
PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologiczny "eco-5" (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>).

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja  Do pobrania >>>.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS