Co certyfikujemy?

Instytut prowadzi certyfikację surowców i wyrobów przemysłu tekstylnego, odzieżowego, obuwniczego i skórzanego, w tym przeznaczonych dla dzieci i niemowląt, takich jak:

 • odzież,
 • obuwie,
 • rękawice,
 • płaskie wyroby włókiennicze,
 • bieliznę osobistą,
 • bieliznę pościelową i stołową,
 • wyroby pończosznicze,
 • wyroby dekoracyjne,
 • galanterię odzieżową,
 • skóry i materiały skóropodobne,
 • wyroby powlekane,
 • materace,
 • elementy i materiały do produkcji obuwia

w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji: PRC-2-CERTEX-OPJ, PRC-3-CERTEX-OT, PRC-4-CERTEX-ECO.

Instytut prowadzi proces oceny zgodności wyrobów w obszarze dobrowolnym, gdzie podstawą oceny są wymagania norm krajowych, europejskich i międzynarodowych, polskich i unijnych przepisów prawnych oraz kryteria własne jednostki – KT-01-eco5 Kryteria techniczne oceny wyrobów na znak "eco5".

Podstawowymi elementami oceny zgodności wyrobów są:

 • badania laboratoryjne wyrobu,
 • ocena jakości wyrobu,
 • ocena procesu produkcji/dostawy (o ile ma zastosowanie),
 • nadzór obejmujący okresowe oceny procesu produkcji/dostawy oraz badania i ocenę jakości wykonania próbek pobieranych u dostawcy i/lub w handlu,
 • nadzór nad wykorzystaniem certyfikatu.

Szersze informacje dotyczące elementów oceny zgodności wyrobów znajdują się w Informatorze dla klientów ubiegających się o certyfikację wyrobu (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.).
Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia oceny zgodności znajdują się w Programach oceny zgodności poniżej:

PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy – dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.
PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu – dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.
PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologiczny "eco-5" – dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS