Do pobrania

Aktualność formularzy:

19.06.2024

F-01.P01      Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu

F-04A.P01    Kwestionariusz dostawcy ubiegającego się o certyfikat zgodności — producent

F-04B.P01    Kwestionariusz dostawcy ubiegającego się o certyfikat na znak ekologiczny "eco-5"

F-04C.P01    Kwestionariusz dostawcy ubiegającego się o certyfikat zgodności — importer, dystrybutor

F-05.P01      Protokół pobrania prób

 

Szersze informacje dotyczące elementów oceny zgodności wyrobów znajdują się w Informatorze dla klientów ubiegających się o certyfikację wyrobu.
Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia oceny zgodności znajdują się w Programach oceny zgodności poniżej:

PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf)
PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf)
PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5" (pdf)

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS