Czy wiesz, że zmieniają się wymagania dla wszystkich rękawic ochronnych – EN ISO 21420:2020?

Wymagania ogólne dla wszystkich rękawic ochronnych zawarte w normie EN 420:2003+A1:2009 zostaną zastąpione EN ISO 21420:2020? Norma EN ISO 21420:2020 wnosi szereg wymagań technicznych oraz dodatkowych badań m.in. PAH, a także zawartości DMF w przypadku rękawic powlekanych PU. Pojawi się w również w wymaganiach nowy piktogram dla rękawic stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a także ulegnie zmianie oznakowanie rękawic. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu, który został opracowany przez Ryszarda Szefler i ukaże się w ogólnopolskim magazynie ATEST OCHRONA PRACY w wydaniu Grudzień 2020.

Serdecznie z zapraszamy do lektury.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS