ITT/01-2015

Symbol seminarium: ITT/01-2015

 

Praktyczne zasady stosowania wymagań prawnych
oraz normalizacyjnych w odniesieniu do odzieży dziecięcej

PROGRAM SEMINARIUM:

 • Przegląd obowiązujących wymagań prawnych dotyczących wyrobów włókienniczych (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy)
 • Przegląd obowiązujących wymagań prawnych i normalizacyjnych dotyczących oznaczania wyrobów włókienniczych:
  • Wymagania Rozporządzenia UE nr 1007/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych;
  • Sposoby konserwacji na podstawie normy PN-EN ISO 3758:2012 Tekstylia – system oznaczania sposobów konserwacji z zastosowaniem symboli;
 • Przegląd wymagań normalizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa odzieży dziecięcej:
  • PN-EN 14682:2015-02 Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej - Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej – Specyfikacja;
  • PN-EN 14878:2009 Tekstylia. Zachowanie się dziecięcej bielizny nocnej podczas palenia. Specyfikacja;
  • CEN/TR 16792:2014 Safety of children's clothing - Recommendations for the design and manufacture of children's clothing - Mechanical safety;
 • Wymagania użytkowe dla dzianin i wyrobów dzianych na podstawie norm

Termin seminarium: 01 kwietnia 2015 r.
Czas trwania seminarium: godz. 9.00 – 16.00

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS