ITT-PPE/01-2016

Symbol seminarium: ITT-PPE/01-2016

 

SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PRODUKCJI WE – DOKUMENTACJA.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA PODSTAWIE NORM ISO 9001 I ISO 9000.
DOKUMENTOWANIE SYSTEMU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM ODZIEŻ.

PRAKTYCZNE ZASADY STOSOWANIA WYMAGAŃ PRAWNYCH
ORAZ NORMALIZACYJNYCH W ODNIESIENIU DO WYROBÓW
CHRONIĄCYCH PRZED PRZECIĘCIEM PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ

PROGRAM SEMINARIUM:

Dzień pierwszy, 15 lutego 2016 r.

 • Wymagania systemu zapewnienia jakości produkcji WE przez monitorowanie na podstawie dyrektywy 89/686/EWG, Artykuł 11 B:
  • Wniosek do jednostki notyfikowanej o zatwierdzenie systemu kontroli/nadzoru jakości;
  • Dokumentacja systemu kontroli/nadzoru jakości - zakres;
  • Rodzaje dokumentów, zawartość i przykłady;
 • Podstawowe pojęcia, skuteczne zasady i mechanizmy zarządzania jakością na podstawie normy międzynarodowej ISO 9000:2015 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
 • Ogólny zarys wymagań systemu zarządzania jakością określonych w normie międzynarodowej ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania
 • Wymagane dokumenty w systemie zarządzania jakością i metody tworzenia oraz nadzorowania udokumentowanej informacji z uwzględnieniem specyfiki działalności producentów odzieży, w tym roboczej i ochronnej
 • Ćwiczenia - warsztaty
 • Podsumowanie szkolenia

Dzień drugi, 16 lutego 2016 r.

 • Przegląd wymagań prawnych oraz normalizacyjnych w odniesieniu do odzieży ochronnej i roboczej w zakresie zapewniających bezpieczeństwo użytkowania odzieży ochronnej i roboczej z praktycznym przełożeniem na działania przedsiębiorstwa:
  • Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (PPE), kategorie (wybrane fragmenty);
  • Projekt nowelizacji Dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej (wybrane fragmenty);
  • Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą PPE dotyczących środków ochrony indywidualnej chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową:
   • EN 381-5:1995 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochron nóg
   • EN 381-7:1999 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową
   • EN 381-9:1997 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową
   • EN 381-11:2002 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia
   • EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna – Wymagania ogólne
   • EN 420:2003 + A1:2009 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań
  • Wyciąg z dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. – użytkowanie odzieży ochronnej (wybrane fragmenty)
  • Ogólnie o wymaganiach Rozporządzenia UE nr 1007/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie (...) etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych (wybrane fragmenty)
 • Zawartość dokumentacji technicznej wyrobu na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG, Załącznik III
 • Wymagane zasady oznakowania oraz wymagane informacje dla użytkowników odzieży ochronnej wprowadzanej do obrotu. Sposoby konserwacji na podstawie normy PN-EN ISO 3758:2012 Tekstylia – system oznaczania sposobów konserwacji z zastosowaniem symboli w odniesieniu do odzieży ochronnej oraz innych norm związanych.

Termin i miejsce seminarium: 15 - 16 lutego 2016 r., (poniedziałek, wtorek) – Łódź
Czas trwania seminarium: godz. 9.00 – 16.00

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS