ITT-PPE/02-2018

Symbol seminarium: ITT-PPE/02-2018

 

ROZPORZĄDZENIE 2016/425 O ŚRODKACH OCHRONY INDYWIDUALNEJ –
– NOWE WYMAGANIA PRAWNE.
ŚRODKI OCHRONY PRZED DOMOWYMI ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI
(tzw. rękawice kuchenne)

Celem seminarium jest przekazanie aktualnych wymagań prawnych i normalizacyjnych w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej, co wpisuje się w ogólną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Program seminarium: PROGRAM SEMINARIUM

W ciągu najbliższych miesięcy ulegną zmianie:

 

Przepisy prawne, które zostaną omówione podczas seminarium, będą obowiązywały od kwietnia 2018 r. przez okres przejściowy jednego roku równolegle z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, a od kwietnia 2019 r. już samodzielnie.
Przepisy dotyczą podmiotów, które umieszczają środki ochrony indywidualnej na rynku Unii Europejskiej

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS