start

Przewodnik dotyczący stosowania Rozporządzenia (UE) 2016/425

W dniu 23 października 2023 r. Komisja Europejska opublikowała 3 wydanie przewodnika PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment.

Wszelkie zmiany w odniesieniu do poprzedniego wydania zaznaczono kolorem czerwonym.

Zapraszamy zainteresowane strony, w szczególności producentów środków ochrony indywidualnej do zapoznania się z dokumentem.

Dostępna wersja jest jedynie w języku angielskim.

 

Więcej

Certyfikat a deklaracja zgodności

Zdarzają się sytuacje, kiedy dostawcy (producenci) przedstawiają na żądanie odbiorcy zamiast certyfikatu zgodności deklarację zgodności twierdząc, że dokumenty te są równoważne.

Tak nie jest.

Do wystawienia certyfikatu i deklaracji zgodności uprawnione są inne podmioty. Dokumenty te nie są równoważne w żaden sposób.

Więcej

Koniec okresu przejściowego

Zgodnie z Artykułem 47 punkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) certyfikaty oceny typu WE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność do dnia 21 kwietnia 2023 r., chyba że ich ważność wygasa przed tą datą.

Więcej

MASKI MEDYCZNE - MASKI OCHRONNE

Maski medyczne, półmaski filtracyjne – czy jest to zagadnienie zapomniane?

Na rynku znajduje się ogromna ilość produktów – masek medycznych oraz półmasek filtracyjnych. Towarzyszą im – niestety – często zniekształcone informacje, błędne oznakowania, reklama „na wyrost”. Do klienta – użytkownika docierają w ten sposób nierzetelne informacje, które mogą wprowadzić w błąd.

Spróbujmy uporządkować wiedzę na temat masek.

Więcej
Jednostka Notyfikowana Nr 2534
Sprawdź ważność certyfikatu

Wyszukiwanie i weryfikacja certyfikatu zgodności na podstawie jego numeru
Serwis online 24 h/7

Certyfikatu badania typu UE

Certyfikatu Zgodności

Ciekawostki

Znaki konserwacji

Znaki konserwacji znajdujemy niemal na każdym wyrobie włókienniczym, na wszywkach etykietach lub opakowaniach. Ich wizerunek niejednokrotnie jest wyrazem plastycznych umiejętności co nie zawsze idzie w parze ze znormalizowanymi znakami, a opisy nie odzwierciedlają prawidłowego sposobu postępowania.
W zakładce znajdą Państwo prawidłowe rysunki znaków oraz ich wyjaśnienie (opis) a także prawidłową kolejność ich umieszczania.
Informacje zamieszczono na podstawie normy PN-EN ISO 3758:2012 [EN ISO 3758:2012] Tekstylia — System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli

Więcej

Zmiany wymagań dla rękawic ochronnych w normie EN ISO 21420:2020

Polecamy Państwu lekturę artykułu opublikowanego w ogólnopolskim magazynie ATEST OCHRONA PRACY nr 12/2020 nt. nowych wymagań dla wszystkich rękawic ochronnych wprowadzonych wraz normą EN ISO 21420:2020, która zastąpiła dobrze znaną przez lata normę EN 420:2003+A1:2009.

Więcej

Partnerzy
  • Slider 19

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS