start

Koniec okresu przejściowego

Zgodnie z Artykułem 47 punkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) certyfikaty oceny typu WE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność do dnia 21 kwietnia 2023 r., chyba że ich ważność wygasa przed tą datą.

Więcej

MASKI MEDYCZNE - MASKI OCHRONNE

Maski medyczne, półmaski filtracyjne – czy jest to zagadnienie zapomniane?

Na rynku znajduje się ogromna ilość produktów – masek medycznych oraz półmasek filtracyjnych. Towarzyszą im – niestety – często zniekształcone informacje, błędne oznakowania, reklama „na wyrost”. Do klienta – użytkownika docierają w ten sposób nierzetelne informacje, które mogą wprowadzić w błąd.

Spróbujmy uporządkować wiedzę na temat masek.

Więcej

Użyteczne linki

Mili Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z działem UŻYTECZNE LINKI, gdzie znajdą Państwo aktualne dokumenty prawne, Recommendation for Use (RfU), listę norm zharmonizowanych i wiele innych ważnych informacji z punktu widzenia certyfikacji – oceny zgodności i badania typu UE.

Więcej

Zmiany w normach

W zakładce BAZA WIEDZY – ZMIANY W NORMACH znajdą Państwo informacje na temat aktualnych wydań oraz statusu norm używanych w ocenie zgodności w tym w odniesieniu do ich harmonizacji z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.

CEN/TS 14237:2021

PN-EN 17353:2021-01 [EN 17353:2020 IDT]

PN-EN 61482-2:2020-09 [EN 61482-2:2020 IDT]

PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018 IDT]

PN-EN 469:2021-01 [EN 469:2020 IDT]

Więcej
Jednostka Notyfikowana Nr 2534
Sprawdź ważność certyfikatu

Wyszukiwanie i weryfikacja certyfikatu zgodności na podstawie jego numeru
Serwis online 24 h/7

Certyfikatu badania typu UE

Certyfikatu Zgodności

Ciekawostki

Zmiany wymagań dla rękawic ochronnych w normie EN ISO 21420:2020

Polecamy Państwu lekturę artykułu opublikowanego w ogólnopolskim magazynie ATEST OCHRONA PRACY nr 12/2020 nt. nowych wymagań dla wszystkich rękawic ochronnych wprowadzonych wraz normą EN ISO 21420:2020, która zastąpiła dobrze znaną przez lata normę EN 420:2003+A1:2009.

Więcej

Czy wiesz, że zmieniają się wymagania dla wszystkich rękawic ochronnych – EN ISO 21420:2020?

Wymagania ogólne dla wszystkich rękawic ochronnych zawarte w normie EN 420:2003+A1:2009 zostaną zastąpione EN ISO 21420:2020, czy wiesz w jaki sposób dostosować wprowadzane przez Ciebie do obrotu rękawice?

Więcej

Partnerzy
  • Slider 19

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS